Projekt EU

Projekt EU - Logo EU
Logo - Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Logo SApCR

Miesto realizácie projektu:
Sihelné, Slovenská republika

Názov a stručný opis projektu: 
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba penziónu Beskydy v Sihelnom

Názov a sídlo prijímateľa:
Štefan Traj – TRAY, Mútne č.139, 029 63 Mútne, Slovenská republika

Dátum začatia  realizácie projektu:
06 / 2010

Dátum ukončenia  realizácie projektu:
11 / 2011

Výška poskytnutého príspevku:
478 215,14 Eur

www.economy.gov.sk